Η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Στρατηγική για τη Διατήρηση της Φυτικής Ποικιλότητας στην Ελλάδα

14 – 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 | ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ | ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Επιτροπές

Εθνική Οργανωτική Επιτροπή
15ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Πρόεδρος Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής

Καθηγητής Κ.Α. Θάνος, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Καθηγητής Π. Δημόπουλος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (Πρόεδρος Ε.Β.Ε.)

Καθηγήτρια Σ. Κοκκίνη, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Πανίτσα, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δρ. Ι. Μπαζός, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ. Κ. Κουτσοβούλου, Πράσινο Ταμείο

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθηγ. Μ. Αριανούτσου, Τμήμα Βιολογίας

Καθηγητής Κ. Γεωργίου, Τμήμα Βιολογίας

Καθηγητής Χ. Κατσαρός, Τμήμα Βιολογίας

Αν. Καθ. Θ. Κωνσταντινίδης, Τμήμα Βιολογίας

Αναπλ. Καθ. Σ. Ριζοπούλου, Τμήμα Βιολογίας

Επικ. Καθ. Ε. Καψανάκη, Τμήμα Βιολογίας

Επικ. Καθ. Α. Ρούσσης, Τμήμα Βιολογίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθηγητής Γ. Ιατρού, Τμήμα Βιολογίας

Καθηγητής Δ. Τζανουδάκης, Τμήμα Βιολογίας

Καθηγητής Δ. Χριστοδουλάκης, Τμ. Βιολογίας

Αν. Καθ. Ε. Παπαστεργιάδου, Τμ. Βιολογίας

Επ. Καθ. Γ. Γραμματικόπουλος, Τμ. Βιολογίας

Επίκ. Καθ. Γ. Πετροπούλου, Τμήμα Βιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγητής Θ. Λαναράς, Τμήμα Βιολογίας

Καθηγητής Ε. Ελευθερίου, Τμήμα Βιολογίας

Αναπλ. Καθ. Α. Καλλιμάνης, Τμήμα Βιολογίας

Επίκ. Καθ. Ρ. Καρούσου, Τμήμα Βιολογίας

Επίκ. Καθ. Ι. Τσιριπίδης, Τμήμα Βιολογίας

Επίκ. Καθ. Ε. Χανλίδου, Τμήμα Βιολογίας

Επίκ. Καθ. Α. Δρούζας, Τμήμα Βιολογίας

Καθηγ. Ε. Κωνσταντινίδου, Τμήμα Γεωπονίας

Αναπλ. Καθ. Α. Μαμώλος, Τμήμα Γεωπονίας

Επίκ. Καθ. Κ. Καραμανώλη, Τμήμα Γεωπονίας

Καθηγητής Κ. Θεοδωρόπουλος, ΤΔΦΠ

Αναπλ. Καθ. Ε. Ελευθεριάδου, ΤΔΦΠ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθηγητής Δ. Μπουράνης, ΤΕΦΠ

Επίκ. Καθηγητής Π. Τρίγκας, ΤΕΦΠ

Λέκτορας Ε. Π. Μπαρέκα ΤΕΦΠ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Καθηγήτρια K. Ραδόγλου, ΤΔΔΠΦΠ

Αναπλ. Καθ. Α. Παπαγεωργίου, ΤΔΔΠΦΠ

Επίκ. Καθ. Γ. Κοράκης, ΤΔΔΠΦΠ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λέκτορας Ε. Λεβίζου, ΤΓΦΠΑΠ

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Καθηγητής Κ. Κοτζαμπάσης, Τμήμα Βιολογίας

Αναπλ. Καθ. Σ. Πυρίντσος, Τμήμα Βιολογίας

Αν. Καθ. Μ. Καλαϊτζιδάκη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Βοτανικός Κήπος Πανεπιστημίου Κρήτης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Αν. Καθ. Αίθρα Μαριά, Τμ. Μηχαν. Περ/ντος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καθηγήτρια Θ. Πετανίδου, Τμήμα Γεωγραφίας

Αν. Καθ. Π. Δημητρακόπουλος, Τμ. Περιβ/ντος

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αν. Καθ. Α. Κυπαρίσσης, Τμ. ΒΕΤ

ΤΕΙ Κρήτης

Καθ. Ζ. Κυπριωτάκης

Καθ. Μ. Παπαδημητρίου

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Μανώλης Αβραμάκης

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Διευθύνσεις Δασών Κρήτης

Μαρία Κοζυράκη, Δρ. Δασολόγος-Αρχιτέκτων Τοπίου, Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Πολύμνια Σκλαβάκη, Δ/ντρια Δ/νσης Δασών Χανίων

Χαρά Καργιολάκη, Δρ. Δασολόγος, Δ/ντρια Δ/νσης Δασών Ρεθύμνης

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Δρ. Ν. Γρηγοριάδης, Τακτικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη

Δρ. Ε. Δασκαλάκου, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Αθήνα

Δρ. Ε. Καμπουράκης, Εντεταλμένος Ερευνητής, Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας, Ηράκλειο

Δρ. Ε. Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Β. Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

Δρ. Σ. Ορφανίδης, Τακτικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Καβάλα

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Χριστίνη Φουρναράκη, Δρ. Βιολόγος, ΜΔΜΦ - ΜΑΙΧ (Πρόεδρος)

Παναγιώτα Γώτσιου, Βιολόγος (MSc), ΜΔΜΦ - ΜΑΙΧ

Αργυρώ Ζερβού, Γραφείο Οργάνωσης Συνεδρίων ΜΑΙΧ

Απόστολος Καλτσής, Βιολόγος (MSc), ΕΚΠΑ

Κατερίνα Καραπατάκη, Γραφείο Οργάνωσης Συνεδρίων ΜΑΙΧ

Αδαμαντία Κοκκινάκη Βιολόγος (MSc) ΜΔΜΦ - ΜΑΙΧ

Δημήτρης Κοντάκος, ΠΕ Περιβαλλοντολόγος MSc, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Ελένη Μαρκάκη, Τεχνολόγος Γεωπόνος,  ΜΔΜΦ – ΜΑΙΧ

Λήδα Μαυροειδή, Βιολόγος (MSc), Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ, ΜΔΜΦ - ΜΑΙΧ

Παρασκευή Νούσια, Δασολόγος (MSc), Διεύθυνση Δασών Χανίων

Ηλέκτρα Ρεμούνδου, Τεχνολόγος Γεωπόνος, Γεωπληροφορική & Διαχείριση Περιβάλλοντος ΜΑΙΧ

Εβελίνα Σκούρτη, Δρ. Βιολόγος, ΕΚΠΑ