Η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Στρατηγική για τη Διατήρηση της Φυτικής Ποικιλότητας στην Ελλάδα

14 – 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 | ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ | ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Σημαντικές ημερομηνίες

Δήλωση ενδιαφέροντος και προτάσεις για ειδικές συνεδρίες, στρογγυλά τραπέζια κ.λπ.:
έως 30 Ιουνίου 2017

Εγγραφή στο Συνέδριο (ηλεκτρονικά) με μειωμένο κόστος:
έως 31 Αυγούστου 2017

Εγγραφή στο Συνέδριο χωρίς μειωμένο κόστος:
από την 1 Σεπτεμβρίου έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2017 (ηλεκτρονικά),
καθώς και στη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά τη διάρκειά του.

Υποβολή περιλήψεων:
έως 20 Αυγούστου 2017
(για την υποβολή της περίληψης θα πρέπει να έχει γίνει παράλληλα ή προγενέστερα η εγγραφή στο Συνέδριο του/της συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία)

Ημερομηνίες Συνεδρίου:
14 - 17 Σεπτεμβρίου 2017