Η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Στρατηγική για τη Διατήρηση της Φυτικής Ποικιλότητας στην Ελλάδα

14 – 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 | ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ | ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Υποβολή Εργασιών

Οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων

Κατεβάστε τις οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων.

Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως 20 Αυγούστου 2017 στις διευθύνσεις mdoussi@biol.uoa.gr και cthanos@biol.uoa.gr (ΚΑΙ στις 2).

Αναρτημένες εργασίες (Posters)

Οι μέγιστες διαστάσεις των ποστερ είναι 80 cm X 120 cm (Πλάτος Χ Ύψος).