Η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Στρατηγική για τη Διατήρηση της Φυτικής Ποικιλότητας στην Ελλάδα

14 – 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 | ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ | ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Εγγραφή

Γενικές Πληροφορίες

Για την συμμετοχή σας στο συνέδριο απαιτείται εγγραφή στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα.

Οι εγγραφές των Συνέδρων γίνονται μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2017.

Η εγγραφή στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας περιλαμβάνει:

  • δικαίωμα συμμετοχής (με χορήγηση βεβαίωσης)
  • βιβλίο Περιλήψεων και υλικό του Συνεδρίου
  • καφέ και γεύμα κατά τη διάρκεια των εργασιών του

Για την υποβολή εργασίας τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς πρέπει να έχει εγγραφεί στο Συνέδριο. Μέγιστος αριθμός προφορικών εργασιών ανά εγγεγραμμένο σύνεδρο: 1 (και επιπλέον μέγιστος αριθμός αναρτημένων ανακοινώσεων: 1 ή συνολικά 2 αναρτημένες ανακοινώσεις).

Το κόστος εγγραφής φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα:

Κατηγορία Συνέδρου

Εγγραφή (€)
έως 31-8-2017

Εγγραφή (€)
από 1-9-2017

Ώριμοι ερευνητές

50

60

Φοιτητές (προ- και μετα-πτυχιακοί)

30

40

 

Οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματός τους ή τον επιβλέποντα/επιβλέπουσά τους που να πιστοποιεί την ιδιότητά τους.